Renal Insufficiency Therapy in Children: Quality Assessment and Improvement.

Dit multicenter onderzoek is op 1 augustus 2007 officieel van start gaan. Er zal worden gekeken naar de kwaliteit van behandeling voor kinderen met chronische nierfunctievervangende therapie in Nederland en België. Omdat er op dit moment geen landelijke protocollen of richtlijnen over dialysebehandeling bij kinderen bestaan, noch over de behandeling van preterminale nierinsufficiëntie of over behandeling na transplantatie, wordt er gekeken of centrale registratie en terugkoppeling de kwaliteit van de behandeling gaat verbeteren. Daarnaast zal er extra aandacht besteed worden aan de vroege opsporing van hart- en vaatziekten in deze patiëntengroep, omdat hart- en vaatziekten een belangrijk gevolg kunnen zijn van chronische nierinsufficiëntie bij kinderen. Tot slot zal de Kwaliteit van Leven van deze kinderen worden onderzocht. Het onderzoek, gefinancierd door de Nierstichting Nederland, zal plaatsvinden in alle centra in Nederland en België waar dialyse en transplantatie bij kinderen plaatsvinden.